Wij bij Caterpillar zijn op dit moment op zoek naar een Plant Engineering Analyst.

De persoon:
• Maakt technische en economische studies op i.v.m. aanpassingen aan bestaande of voor nieuwe technische uitrusting (gebouwen, materiaal-verhandelingsmachines, etc...) en houdt toezicht op de door externe leveranciers geleverde diensten en uitrusting.
Stelt technische tekeningen op van de bestaande of nieuwe installaties.
• Staat in voor de coördinatie van wettelijke verplichte inspecties en rapporteringen in verband met de bedrijfsinstallaties.
• Analyseert gegevens om bij te dragen tot een optimaal energie-management.
• Heeft bovendien de verantwoordelijkheid om het dagelijkse toezicht uit te oefenen tijdens vakantieperioden van de maintenance supervisors.